Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

28.12.2018: 19/2018 ESPI: Nabycie akcji własnych


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 27-28 grudnia 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 27 grudnia 2018 roku 36 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,55 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00033% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00033% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 28 grudnia 2018 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 7,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00092% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00092% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 136 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00125% kapitału zakładowego i dające prawo do 136 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00125% ogólnej liczby głosów. 

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 312 akcji własnych dających 312 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,00288% kapitału zakładowego i 0,00288% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,41zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 166121