string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

13.07.2012: Raport Miesieczny-czerwiec

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc czerwiec 2012 roku:

 1. Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
  • Istotnym wydarzeniem w miesiącu czerwcu było zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży obiektu produkcyjno-magazynowego w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej, który był wynajmowany przez Spółkę od początku roku 2009. Cena sprzedaży to 6 500 000 złotych netto. O zawarciu umowy emitent informował w raporcie bieżącym numer 18/2012.
  • W dniu 28 czerwca 2012 roku spółka zależna emitenta dokonała zapłaty ostatniej transzy za zakup 5 działek położonych w Krakowie a tym samym zrealizowana została umowa przedwstępna zakupu przedmiotowych działek. O zawarciu umowy emitent informował w raporcie bieżącym numer 20/2012.
  • W związku z tym, że został ukończony prospekt emisyjny akcji Orion Investment S.A., emitent przy współudziale ProfesCapital związał się z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., w celu przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia do obrotu giełdowego oraz pełnienia funkcji Agenta Emisji dla akcji ORION INVESTMENT S.A.
 2. Raporty bieżące i okresowe w miesiącu czerwcu 2012:
  • 17/2012,  Raport Miesięczny – maj 2012 
  • 18/2012,  Istotna informacja – realizacja umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej 
  • 19/2012,  Rezygnacja Vice Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji 
  • 20/2012,  Istotna informacja – realizacja przez spółkę zależną emitenta przedwstępnej umowy zakupu działek gruntu położonych w Krakowie  
  • 12/2012 ESPI,  Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Prezesa Zarządu 
  • 13/2012 ESPI,  Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Spółkę zależną od Członka Rady Nadzorczej 
  • 14/2012 ESPI,  Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty zależne 
  • 15/2012 ESPI,  Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
 3. Realizacja celów emisyjnych
  Nie dotyczy.
 4. Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
  W kolejnym miesiącu nie planowane są żadne istotne wydarzenia.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152