Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

22.06.2018: 11/2018 ESPI: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION INVESTMENT S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie dalej "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 r., wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu co do żadnej z uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 21 czerwca 2018 roku 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Wracaj
liczba odwiedzin: 178044