Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

22.06.2018: 8/2018 ESPI: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd Spółki Orion Investment S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 czerwca 2018r. podjął uchwałę, w której rekomenduje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podział zysku netto za rok obrotowy 2017 poprzez przeznaczenie jego części w wysokości 32,3% skonsolidowanego zysku netto, na wypłatę dywidendy tj. kwoty 2.381.086,40zł, co stanowi 0,22 złotych (zero złotych dwadzieścia dwa grosze) na jedną akcję. Powyższy wniosek zgodny jest z przyjętą polityką dywidendową Spółki.

Niniejsza rekomendacja została w dniu 21 czerwca 2018 roku pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133).

Wracaj
liczba odwiedzin: 166198