string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

02.05.2018: 5/2018 ESPI: Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 02.05.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w przedmiocie wymiany (podziału) akcji Emitenta.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta postanowił określić dzień 8 maja 2018 r. jako dzień podziału 1.082.312 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) akcji spółki Orion Investment S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), oznaczonych kodem PLORION00018, na 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji spółki Orion Investment S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść komunikatu KDPW w sprawie podziału akcji Spółki.

Uchwała KDPW

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152