string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

26.04.2018: 4/2018 ESPI: Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje, że Orion Ogrody 3 sp. z o.o. – „Spółka” zależna od Emitenta, zawarła umowy nabycia nieruchomości położonych w rejonie ulicy Domagały w Krakowie o łącznej powierzchni 3,3447ha.

Na nabytych nieruchomościach Spółka planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budowy budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi. Nabyte grunty umożliwiają zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego realizację inwestycji o wielkości około 35 tys. mkw. PUM, tj. około 800 mieszkań.

Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Sprzedającymi.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427