string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

19.07.2012: Złożenie prospektu emisyjnego Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Orion Investment S.A. dalej-Spółka-informuje, że w dniu 19 lipca 2012 r. został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 644.300 Akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 171. 270 Akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 109.093 Akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 99.100 Akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 25.771 Akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 32.778 Akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • do 200.000 Praw do Akcji serii G oraz
  • do 200.000 Akcji serii G.

Akcje serii A, B, C, D, E oraz F są obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Wracaj
liczba odwiedzin: 173161