string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.12.2017: 16/2017 ESP: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2017 roku

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 grudnia 2017 roku próg 5% ogólnej liczby głosów osiągnęli następujący akcjonariusze:

1. Tadeusz Marszalik, 212 046 głosów z 423 956 liczby głosów na NWZA, co stanowi 50,02% głosów na przedmiotowym NWZA oraz 19,59% w ogólnej liczbie głosów

2. Waldemar Gębuś, 174 257 głosów z 423 956 liczby głosów na NWZA, co stanowi 41,10% głosów na przedmiotowym NWZA oraz 16,10% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Wracaj
liczba odwiedzin: 171337