string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

16.11.2017: 14/2017 ESPI: Korekta raportu nr 13/2017 ESPI

Zarząd Orion Investment S.A. _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 13/2017 ESPI z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A.

W korygowanym raporcie załączony był błędny plik z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A. W związku z tym, jako załącznik do niniejszego raportu załączony jest poprawny plik z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orion Investment S.A.

Pozostałe informacje przekazane do wiadomości publicznej w poprzednim raporcie nr 13/2017 ESPI z dnia 16 listopada 2017 roku nie uległy zmianie.

Załączniki

Orion - NWZA ogłoszenie 2017 11 16 popr

Wracaj
liczba odwiedzin: 173760