string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

12.12.2016: 21/2016 ESPI: Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki pod firmą Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje, iż Emitent zawarł ze spółką Reprograf Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę pożyczki, na podstawie której Reprograf Spółka Akcyjna udzieliła na rzecz Emitenta pożyczki w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku, zwrot pożyczki powinien nastąpić w dniu 31 grudnia 2018 r. Pozostałe warunki umowy pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152