string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

17.06.2016: 12/2016 ESPI: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orion Investment S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Chodorowskiego oraz uchwałę stanowiącą, że z dniem 16 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza będzie liczyć 6 członków.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Orion Investment SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Wyżej wymieniony Członek Rady Nadzorczej oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka przekazuje w załączeniu informacje o powołanej osobie w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

Wojciech Chodorowski

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Wracaj
liczba odwiedzin: 173162