string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

06.06.2016: 8/2016 ESPI: Zawieszenie Publicznej Oferty Akcji serii G

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca 2016 roku podjął decyzję o zawieszeniu Publicznej Oferty Akcji serii G bez jednoczesnego wskazania szczegółowych nowych terminów Publicznej Oferty, które zostaną ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Przyczyną zawieszenia Publicznej Oferty Akcji serii G są niesprzyjające warunki rynkowe.

Oferta Publiczna będzie przeprowadzana zgodnie z nowym harmonogramem, po opublikowaniu Komunikatu Aktualizującego do Prospektu wskazującego nowe terminy Publicznej Oferty Akcji serii G.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., punkt 1382).

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152