Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

06.04.2016: 5/2016 ESPI: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 05.04.2016 r. od Pana Sławomira Jarosza - Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na akcjach ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A.

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 05.04.2016 r., Bielsko-Biała

6) opis transakcji:

Data transakcji: 07.01.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - podmiot powiązany,

wolumen: 4, średnia cena: 87,00 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 13.01.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - Sławomir Jarosz,

wolumen: 50, średnia cena: 93,39 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 15.01.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - podmiot powiązany,

wolumen: 25, średnia cena: 90,20 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 21.01.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - podmiot powiązany,

wolumen: 34, średnia cena: 89,70 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 22.03.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - podmiot powiązany,

wolumen: 50, średnia cena: 89,24 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 23.03.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - podmiot powiązany,

wolumen: 46, średnia cena: 89,51 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 29.03.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - podmiot powiązany,

wolumen: 12, średnia cena: 87,00 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 05.04.2016,

kupno/sprzedaż: KUPNO - Sławomir Jarosz,

wolumen: 17, średnia cena: 99,60 PLN,

miejsce transakcji: GPW,

tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 166032