string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

18.06.2012: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty zależne

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 18.06.2012 r. od Pana Sławomira Jarosz  – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

 1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz    
 2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej
 3. imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji zbycia: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane
 4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT .SA.,
 5. data i miejsce sporządzenia informacji: 15.06.2012 r.,
 6. opis transakcji:
  • daty transakcji: 06.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
  • wolumen: 30,
  • średnia cena: 40 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  • daty transakcji: 06.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 35,
  • średnia cena: 40,10 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  • daty transakcji: 11.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
  • wolumen: 30,
  • średnia cena: 39 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  • daty transakcji: 11.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 3658,
  • średnia cena: 41 PLN,
  • miejsce transakcji: poza Rynkiem New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: umowa cywilno-prawna,

  • daty transakcji: 11.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
  • wolumen: 50,
  • średnia cena: 39,54 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

  • daty transakcji: 13.06.2012,
  • kupno / sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
  • wolumen: 30,
  • średnia cena: 37,19 PLN,
  • miejsce transakcji: Rynek New Connect,
  • tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,
 7. inne uwagi,
 8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 173763