string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

23.12.2015: 4/2015 ESPI: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia gruntu przez spółkę z grupy kapitałowej Orion Investment S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 roku spółka zależna od Spółki („Kupujący”) zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,0611 ha położonej w Skawinie („Umowa Przedwstępna”) z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 6.000.000,00 mln zł netto.

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.)

Wracaj
liczba odwiedzin: 171336