Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.12.2015: 2/2015 ESPI: DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI ORION INVESTMENT S.A. DO OBROTU NA GŁÓWNYM RYNKU GPW

Zarząd ORION INVESTMENT S.A. informuje, że:

1) Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1285/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz F spółki ORION INVESTMENT S.A., z dniem 17 grudnia 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostanie łącznie 1.082.312 akcji zwykłych na okaziciela spółki ORION INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym: 664.300 akcji serii A, 171.270 akcji serii B, 109.093 akcji serii C, 99.100 akcji serii D, 25.771 akcji serii E oraz 32.778 akcji serii F.

 

2). Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1286/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz F spółki ORION INVESTMENT S.A, z dniem 17 grudnia 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym wprowadzonych zostanie łącznie 1.082.312 akcji zwykłych na okaziciela spółki ORION INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym: 664.300 akcji serii A, 171.270akcji serii B, 109.093 akcji serii C, 99.100 akcji serii D, 25.771 akcji serii E oraz 32.778 akcji serii F.

 

Wszystkie ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „ORION” i oznaczeniem „ORN”. Wracaj
liczba odwiedzin: 178711