string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

11.12.2015: 1/2015 ESPI: UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI W TYPIE "EMITENT"

Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przechowywania Informacji (ESPI) Zarząd ORION INVESTMENT S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała dostęp do Systemu ESPI w typie "EMITENT" - dla Spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka rozpocznie wykonywanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Wracaj
liczba odwiedzin: 173160