string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

03.12.2015: PUBLIKACJA PROSPEKTU EMISYJNEGO ORION INVESTMENT S.A.

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 03 grudnia 2015r., Spółka opublikowała prospekt emisyjny, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.orioninvestment.pl oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. www.bossa.pl. 
Prospekt emisyjny Orion Investment S.A. został sporządzony przez Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G i praw do akcji serii G spółki ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w dniu 30 listopada 2015r.
Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628