string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

20.11.2015: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19.11.2015 r. od Pana Sławomira Jarosza – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 19.11.2015 r., Bielsko-Biała


6) opis transakcji:

Data transakcji: 21.08.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 47, średnia cena: 63,49 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 28.08.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 31, średnia cena: 65,62 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 02.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 9, średnia cena: 67,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 03.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 40, średnia cena: 66,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 04.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 27, średnia cena: 67,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 07.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 36, średnia cena: 72,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 14.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 20, średnia cena: 70,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 15.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
wolumen: 15, średnia cena: 68,01 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 16.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 22, średnia cena: 69,58 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 21.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 33, średnia cena: 69,18 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 21.09.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
wolumen: 10, średnia cena: 69,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 02.10.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 15, średnia cena: 80,41 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 19.11.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 11, średnia cena: 77,43 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338