string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

13.11.2015: Raport miesięczny - październik 2015

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc październik 2015 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu październiku 2015 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W dniu 28 października 2015 roku została dokonana wypłata dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki. Dywidenda ta wynosiła 2,70 zł za każdą akcję, co dało łączną kwotę wypłaconej dywidendy ponad 2,9 mln zł.

Również w dniu 28 października 2015 roku, spółka zależna emitenta – Orion Ogrody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Trzy ogrody” – ogród drugi – „Ogród różany”. Decyzja ta uprawomocni się w listopadzie 2015 roku.

W październiku 2015 roku na inwestycji deweloperskiej w Zabierzowie prowadzone były prace wykończeniowe związane z realizacją domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu październiku 2015 roku:

37/2015 – ‘Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 05.10.2015‘

38/2015 – ‘Raport miesięczny - wrzesień 2015‘

39/2015 – ‘Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Prospektu emisyjnego

40/2015 – ‘Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego dot. zatwierdzenia Prospektu emisyjnego‘

41/2015 – ‘Wypłata dywidendy‘

42/2015 – ‘Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez spółkę zależną‘

11/2015 ESPI – ‘Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5października 2015 roku’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173740