string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

22.06.2012: Istotna informacja - realizacja umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2012 spółka otrzymała ostatnią transzę zapłaty za nieruchomość położoną w Sosnowcu przy ulicy Modrzewiowej 9, w związku z tym zrealizowana została umowa przedwstępna sprzedaży przedmiotowej nieruchomości o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2012. Spółka zachowała prawo czerpania korzyści z najmu powierzchni w obiekcie do końca października. Cena sprzedaży obiektu wynosiła 6 500 000 PLN netto. Przekazanie nowemu właścicielowi obiektu nastąpi w najbliższych dniach. Druga strona transakcji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych.

W związku z otrzymaniem całości ceny sprzedaży Spółka spłaciła w całości (tj. w kwocie 2 176 294,40 PLN )kredyt inwestycyjny w banku PKO BP S.A., który zaciągnęła na realizację powyższej inwestycji. W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała potwierdzenie zwolnienia zabezpieczeń w związku ze spłatą kredytu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 'Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152