Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

29.10.2015: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez spółkę zależną

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 informuje, że w dniu 28 października 2015 r. spółka zależna emitenta – Orion Ogrody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Trzy ogrody” – ogród drugi – „Ogród różany”.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711