string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

27.10.2015: Umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Prospektu emisyjnego

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, że w dniu 26 października 2015 roku został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego toczącego się przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Orion Investment S.A. przygotowanego w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G.

Decyzja o złożeniu wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Spółki podyktowana została wymogami formalno-prawnymi w związku z podjęciem przez NWZ Spółki w dniu 5 października 2015 roku nowej uchwały o emisji akcji serii G.

Jednocześnie Zarząd informuje, że nie odstępuje od decyzji przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii G oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338