string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.08.2015: Raport miesięczny - lipiec 2015

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc lipiec 2015 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu lipcu 2015 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W lipcu 2015 roku na inwestycji deweloperskiej w Zabierzowie prowadzone były kolejne prace związane z realizacją domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

W miesiącu lipcu 2015 roku kontynuowana była sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie. Prowadzone były również kolejne prace budowlano-wykończeniowe na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu lipcu 2015 roku:

30/2015 – ‘Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółek zależnych od Emitenta‘

31/2015 – ‘Raport miesięczny za czerwiec 2015‘

7/2015 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane’

8/2015 ESPI – ‘Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628