Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

10.08.2015: Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10.08.2015 r. od Pana Jacka Marszalik – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Jacek Marszalik

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 07.08.2015 r., Kraków


6) opis transakcji:

Data transakcji: 07.08.2015,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Jacek Marszalik,
wolumen: 18000, średnia cena: 70,00 PLN,
miejsce transakcji: poza Rynkiem New Connect,
tryb zawarcia transakcji: umowa sprzedaży akcji,

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

 

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711