string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

29.06.2012: Istotna informacja – realizacja przez spółkę zależną emitenta przedwstępnej umowy zakupu działek gruntu położonych w Krakowie

W dniu 28.06.2012 do Spółki wpłynęła informacja o zapłaceniu przez Spółkę INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna emitenta) ostatniej transzy za 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 4,5 ha położonych w Krakowie, w związku z tym zrealizowana została umowa przedwstępna zakupu przedmiotowych działek o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2011. Łączna wartość transakcji wynosiła 9 327 599 złotych netto. Strony wyżej wymienionych transakcji nie wyraziły zgody na publikację swoich danych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628