string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

01.07.2015: Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółek zależnych od Emitenta

Zarząd Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie informuje, że z dniem 30 czerwca 2015 roku na mocy uchwał Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Wspólników spółek:

  • INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
  • Orion Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
  • Orion Zacisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

Pan Marcin Gręda został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu w/w spółek zależnych od Emitenta.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628