string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

02.06.2015: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orion Investment S.A.

Zarząd Spółki Orion Investment S.A. zawiadamia, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2015 roku została podjęta uchwała w sprawie powołania z dniem 1 czerwca 2015 roku Pana Andrzeja Kurowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Życiorys Pana Andrzeja Kurowskiego został umieszczony w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Życiorys Pana Andrzeja Kurowskiego 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171425