string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

02.06.2015: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZA w dniu 01.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 8/06/2015 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić zysk netto za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 8.731.485,68zł w następujący sposób:

- kwota 2.922.242,40zł, czyli kwota 2,70zł na 1 akcję zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,

- kwota 5.809.243,28zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy”.

Z wypłaty dywidendy zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Ustala się dzień prawa do dywidendy na 28 sierpnia 2015 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 października 2015 roku.”

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173760