Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.05.2012: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta – przekroczenie progu 5% w kapitale zakładowym Spółki


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd Orion Investment S.A. informuje, iż w dniu 30.05.2012r. otrzymał zawiadomienie od Spółki Firepoltron Limited o następującej treści:

Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku oświadczenia w przedmiocie darowizny pod prawem cypryjskim dokonanego w dniu 28 maja 2012 roku spółka stała się właścicielem 60 090 sztuk akcji ORION INVESTMENT S.A. co stanowi 5,55 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 60 090 głosów, co stanowiło 5,55 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu ORION INVESTMENT S.A. Przed transakcją spółka nie posiadała akcji Orion Investment S.A. Darczyńcą był Leszek Pamuła. Kontrolę nad spółką sprawuje Leszek Pamuła.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1) Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wracaj
liczba odwiedzin: 166201