Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.05.2015: Raport miesięczny - kwiecień 2015

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc kwiecień 2015 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu kwietniu 2015 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W miesiącu kwietniu 2015 roku kontynuowana była sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie a także prowadzone dalsze prace budowlane na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie.

Również w kwietniu 2015 roku na inwestycji deweloperskiej w Zabierzowie prowadzone były dalsze prace budowlane związane z realizacją 30 domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu kwietniu 2015 roku:

13/2015 – ‘Korekta harmonogramu raportów w 2015 r.’

14/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘

15/2015 – ‘Raport roczny za rok 2014‘

16/2015 – ‘Śmierć członka Rady Nadzorczej’

17/2015 – ‘Raport miesięczny - marzec 2015‘

18/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘

19/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘

3/2015 ESPI – ‘Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Dnia 1 czerwca 2015 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o czym Spółka informowała w raporcie nr 21/2015.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711