Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

06.05.2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 01.06.2015

Zarząd Orion Investment S.A. niniejszym ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 1 czerwca 2015 roku. Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentacją dostępna jest w pliku załączonym do niniejszego raportu.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 01.06.2015

Podstawa prawna:

par. 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711