Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270
Raporty bieżące | Orion Investment S.A. Developer Kraków

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

20.04.2015: Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /domains/orioninvestment.pl/public_html/ri/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17.04.2015 r. od Pana Sławomira Jarosza – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 17.04.2015 r., Bielsko-Biała


6) opis transakcji:

Data transakcji: 20.01.2015,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
wolumen: 35, średnia cena: 49,98 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 21.01.2015,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
wolumen: 1, średnia cena: 49,98 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 22.01.2015,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
wolumen: 32, średnia cena: 49,98 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 22.01.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
wolumen: 45, średnia cena: 41,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 22.01.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 35, średnia cena: 41,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 27.01.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 65, średnia cena: 43,20 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 28.01.2015,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
wolumen: 1, średnia cena: 49,96 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 19.02.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 30, średnia cena: 46,49 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 14.04.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 70, średnia cena: 58,48 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 15.04.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 40, średnia cena: 58,48 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 16.04.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 40, średnia cena: 57,99 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 16.04.2015,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
wolumen: 24, średnia cena: 54,91 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak


Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 166131