Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

09.04.2015: Śmierć członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż powziął informację o śmierci Pana Tomasza Kozieł, Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Tomasz Kozieł pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od lutego 2013 r. Zarząd i Rada Nadzorcza Orion Investment S.A. składają Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711