string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

03.04.2015: Korekta harmonogramu raportów w 2015 r.

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości zmianę harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2015 roku opublikowanych w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku. Zmiana dotyczy terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok, która to odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku. Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku pozostają bez zmian.
Wobec powyższego przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:


- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13.02.2015 roku;
- raport okresowy roczny za 2014 r. - 09.04.2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15.05.2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14.08.2015 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13.11.2015 roku.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‘Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect’.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628