Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.03.2015: Raport miesięczny - luty 2015

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc luty 2015 roku:

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
W miesiącu lutym 2015 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.
W lutym 2015 roku kontynuowana była dalsza sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie oraz prowadzone dalsze prace budowlane na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie.
W lutym 2015 roku kontynuowane były również prace związane z inwestycją deweloperską w Zabierzowie.

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu lutym 2015 roku:
5/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘
6/2015 – ‘Raport miesięczny – styczeń 2015’
7/2015 – ‘Raporty okresowe za IV kwartał 2014 roku’
8/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘
1/2015 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu’
2/2014 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej’
2/2015 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu’

3) Realizacja celów emisyjnych
Nie dotyczy.

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
Nie dotyczy.

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'. Wracaj
liczba odwiedzin: 178711