string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.03.2015: Raport miesięczny - luty 2015

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc luty 2015 roku:

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
W miesiącu lutym 2015 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.
W lutym 2015 roku kontynuowana była dalsza sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie oraz prowadzone dalsze prace budowlane na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie.
W lutym 2015 roku kontynuowane były również prace związane z inwestycją deweloperską w Zabierzowie.

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu lutym 2015 roku:
5/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘
6/2015 – ‘Raport miesięczny – styczeń 2015’
7/2015 – ‘Raporty okresowe za IV kwartał 2014 roku’
8/2015 – ‘Nabycie akcji własnych‘
1/2015 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu’
2/2014 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej’
2/2015 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej, korekta numeru raportu’

3) Realizacja celów emisyjnych
Nie dotyczy.

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
Nie dotyczy.

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'. Wracaj
liczba odwiedzin: 173760