string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

01.03.2015: Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie informuje, iż dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W dniu 23 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 10 akcji Spółki po średniej cenie 45,00 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0009% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 10 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0009% ogólnej liczby głosów.

W dniu 24 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 157 akcji Spółki po średniej cenie 45,30 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0145% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 157 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0145% ogólnej liczby głosów.

W dniu 25 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 45,00 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0092% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0092% ogólnej liczby głosów.

W dniu 27 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 178 akcji Spółki po średniej cenie 45,08 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0164% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 178 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0164% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Orion Investment SA to 1002 akcji dających prawo do około 0,0926% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 0,0926% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Wracaj
liczba odwiedzin: 171427