string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

21.02.2015: Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie informuje, iż dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W dniu 16 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 83 akcji Spółki po średniej cenie 44,56 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0077% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 83 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0077% ogólnej liczby głosów.

W dniu 17 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 152 akcji Spółki po średniej cenie 44,45 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,014% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 152 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,014% ogólnej liczby głosów.

W dniu 18 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 163 akcji Spółki po średniej cenie 45,81 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,0151% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 163 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,0151% ogólnej liczby głosów.

W dniu 19 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 33 akcji Spółki po średniej cenie 45,68 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,003% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 33 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,003% ogólnej liczby głosów.

W 20 lutego 2015 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 33 akcji Spółki po średniej cenie 46,35 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,003% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 33 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,003% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Orion Investment SA to 557 akcji dających prawo do około 0,0514% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 0,0514% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 173163