string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.01.2015: Raport miesięczny - grudzień 2014

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc grudzień 2014 roku:

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta
W miesiącu grudniu 2014 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.
W grudniu 2014 roku kontynuowana była dalsza sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie oraz prowadzone kolejne prace budowlane na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie.
W grudniu 2014 roku prowadzone były również prace związane z rozpoczętą inwestycją deweloperską w Zabierzowie.
W dniu 4 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza emitenta powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu emitenta Pana Marcina Gręda. O fakcie tym emitent informował w raporcie bieżącym numer 28/2014.

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu listopadzie 2014 roku:
28/2014 – ‘Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orion Investment S.A.’
29/2014 – ‘Raport miesięczny - listopad 2014’
4/2014 ESPI – ‘Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną’
5/2014 ESPI – ‘Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’
6/2014 ESPI – ‘Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’
7/2014 ESPI – ‘Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’
8/2014 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Prezesa Zarządu’
9/2014 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’
10/2014 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Prezesa Zarządu’
11/2014 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej’
12/2014 ESPI – ‘Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej’
13/2014 ESPI – ‘Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej’

3) Realizacja celów emisyjnych
Nie dotyczy.

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173152