Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

17.12.2014: Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 17.12.2014 r. od Pana Tadeusza Marszalik – Prezesa Zarządu, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Tadeusz Marszalik

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 17.12.2014 r., Kraków

6) opis transakcji:

Data transakcji: 25.04.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,
wolumen: 190, średnia cena: 33,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 30.09.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,
wolumen: 130, średnia cena: 44,97 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 03.12.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,
wolumen: 1, średnia cena: 54,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 16.12.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Tadeusz Marszalik,
wolumen: 4040, średnia cena: 50,53 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Wracaj
liczba odwiedzin: 178044