string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

15.12.2014: Raport miesięczny - listopad 2014

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc listopad 2014 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu listopadzie 2014 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

Orion Investment SA w listopadzie 2014 roku uzyskała ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego utrzymującą w mocy decyzję Starosty Krakowskiego w sprawie pozwolenia na budowę 30 budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w Zabierzowie o czym Emitent informował w raporcie nr 24/2014. Pod koniec listopada 2014 roku zostały rozpoczęte pierwsze prace związane z realizacją zamierzonej inwestycji.

W związku z ukończeniem I etapu inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie oraz realizacją przenoszenia własności lokali w przedmiotowej inwestycji, Grupa Orion Investment SA osiągnęła w III kwartale 2014 roku przychody w wysokości 17,2 mln zł co pozwoliło uzyskać zysk netto w wysokości 5,4 mln zł, szczegółowo zostało to przedstawione w raporcie kwartalnym nr 27/2014.

W listopadzie 2014 roku kontynuowana była dalsza sprzedaż na inwestycji deweloperskiej przy ul. Dębskiego w Krakowie oraz prowadzone kolejne prace budowlane na II etapie inwestycji przy ul. Dębskiego w Krakowie.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu listopadzie 2014 roku:

24/2014 – ‘Zabierzów – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę

25/2014 – ‘Raport miesięczny - październik 2014

26/2014 – ‘Raport kwartalny - Q3 2014 jednostkowy

27/2014 – ‘Raport kwartalny - Q3 2014 skonsolidowany

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna: pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 173628