string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

05.12.2014: Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 05.12.2014 r. od Pana Waldemara Gębuś – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Waldemar Gębuś

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Przewodniczący Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 05.12.2014 r., Warszawa

6) opis transakcji:

Data transakcji: 23.05.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 93, średnia cena: 13,30 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 12.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 74, średnia cena: 20,64 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 13.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 72, średnia cena: 20,95 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 16.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 74, średnia cena: 20,49 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 17.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 50, średnia cena: 20,15 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 17.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 40, średnia cena: 21,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 18.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 30, średnia cena: 21,45 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 19.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 40, średnia cena: 21,45 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 19.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 3, średnia cena: 22,50 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 20.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 62, średnia cena: 24,42 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 20.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 30, średnia cena: 25,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 20.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 67, średnia cena: 25,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 61, średnia cena: 25,60 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 23.09.2013,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 14, średnia cena: 26,27 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 18.11.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 30, średnia cena: 50,40 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 19.11.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 13, średnia cena: 54,10 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 19.11.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 10, średnia cena: 53,20 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 20.11.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 10, średnia cena: 53,20 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 21.11.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 10, średnia cena: 49,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 24.11.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Waldemar Gębuś,
wolumen: 10, średnia cena: 50,80 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

Data transakcji: 05.12.2014,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Waldemar Gębuś,
wolumen: 1000, średnia cena: 50,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

 

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Wracaj
liczba odwiedzin: 171425