Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

05.12.2014: Nabycie i zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z osobą zobowiązaną

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 05.12.2014 r. od Pana Sławomira Jarosz – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Sławomir Jarosz

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej

3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji: osoba zobowiązana oraz podmioty powiązane

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje zwykłe na okaziciela ORION INVESTMENT S.A. 

5) data i miejsce sporządzenia informacji: 05.12.2014 r.

6) opis transakcji:

Data transakcji: 09.07.2014,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
wolumen: 247, średnia cena: 39,29 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 10.07.2014,
kupno/sprzedaż: SPRZEDAŻ – Sławomir Jarosz,
wolumen: 153, średnia cena: 39,36 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 15.07.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 50, średnia cena: 39,36 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 05.09.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 20, średnia cena: 43,97 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 30.09.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – podmiot powiązany,
wolumen: 45, średnia cena: 44,97 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

Data transakcji: 05.12.2014,
kupno/sprzedaż: KUPNO – Sławomir Jarosz,
wolumen: 535, średnia cena: 50,00 PLN,
miejsce transakcji: Rynek New Connect,
tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła,

7) inne uwagi

8) wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak

Wracaj
liczba odwiedzin: 178044