Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

14.10.2014: Raport miesięczny - wrzesień 2014

Niniejszym Zarząd Orion Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport z działalności Spółki za miesiąc wrzesień 2014 roku:

 

1) Tendencje rynkowe i sytuacja emitenta

W miesiącu wrześniu 2014 roku sytuacja emitenta nie uległa zmianie.

W miesiącu wrześniu spółka zależna od Emitenta dokonała całkowitej spłaty kredytu udzielonego przez Bank PKO Bank Polski S.A. - który finansował realizację I etapu inwestycji „Trzy ogrody” - o czym Spółka informowała w komunikacie nr 20/2014.

Również we wrześniu spółka zależna od Emitenta zawarła z Alior Bankiem S.A. umowy kredytowe, które zapewnią finansowanie kosztów realizacji inwestycji deweloperskiej, polegającej na budowie II etapu osiedla „Trzy ogrody”, o czym Spółka informowała w komunikacie nr 22/2014.

We wrześniu kontynuowana była również sprzedaż na inwestycji deweloperskiej „Trzy ogrody” – ogród pierwszy – „Ogród wrzosowy”.

 

2) Raporty bieżące i okresowe w miesiącu wrześniu 2014 roku:

20/2014 – ‘Całkowita spłata kredytu przez spółkę zależną’

21/2014 – ‘Raport miesięczny - sierpień 2014’

22/2014 – ‘Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną’

 

3) Realizacja celów emisyjnych

Nie dotyczy.

 

4) Istotne wydarzenia w nadchodzącym miesiącu

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna:

pkt 16. Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010r. - 'Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect'.

Wracaj
liczba odwiedzin: 178044