string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

18.09.2014: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 informuje, że spółka zależna od emitenta – Orion Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zawarła z Alior Bankiem S.A. umowę kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności. W ramach w/w umowy bank zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków w wysokości 17,5 mln złotych na finansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji deweloperskiej, polegającej na budowie osiedla „Trzy ogrody” – ogród drugi – „Ogród różany”.

Ponadto spółka zależna od emitenta – Orion Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zawarła z Alior Bankiem S.A. umowę kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym. W ramach w/w umowy bank zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków w wysokości 0,4 mln złotych na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT dotyczącego faktur związanych z inwestycją deweloperską, polegającą na budowie osiedla „Trzy ogrody” – ogród drugi – „Ogród różany”.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 171338