Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

06.08.2014: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez spółkę zależną

Zarząd Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. spółka zależna emitenta - INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIS S.K.A. otrzymała decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Trzy ogrody” – pierwszy etap – „Ogród wrzosowy”.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wracaj
liczba odwiedzin: 178711