Raporty bieżące

Orion Investment Facebooku

31.05.2012: Zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31.05.2012 r. od Pana Leszka Pamuła – Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną.

Treść zawiadomienia:

 1. imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Leszek Pamuła
 2. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej
 3. imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia: Leszek Pamuła
 4. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT .SA.,
 5. data i miejsce sporządzenia informacji: 30.05.2012 r., Kraków,
 6. opis transakcji:
  • daty transakcji: 28.05.2012
  • kupno / sprzedaż: ZBYCIE (DAROWIZNA),
  • wolumen: 60 090
  • średnia cena: 47,90 PLN,
  • miejsce transakcji: poza Rynkiem New Connect
  • tryb zawarcia transakcji: oświadczenie w przedmiocie darowizny pod prawem cypryjskim
 7. inne uwagi,
 8. wyrażam zgodę na publikację danych osobowych: tak.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Wracaj
liczba odwiedzin: 178042