Podstawowe wskaźniki finansowe

Orion Investment Facebooku

Skonsolidowane

Rentowność sprzedaży

2017

2016

2015

 2014 

2013

2012

2011

zysk netto/przychody ze sprzedaży 25,63% 19,74% 26,17% 27,93% 3,88% 14,47% 20,57%
               

Wskaźnik płynności bieżącej

2017 

2016

 

2015

2014

2013

2012

2011

(current ratio)

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,29 8,21 3,76 7,27 6,29 4,05 5,45
               

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem  0,52 0,63  0,48 0,26 0,43 0,33 0,31
               

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

 2017 2016 

2015

2014

2013

2012

2011

zysk netto/aktywa ogółem  9,59% 5,67%  10,39% 22,72% 0,46% 3,45% 22,03%

 

Jednostkowe

Rentowność sprzedaży

2017

2016

2015

 2014 

2013

2012

2011

zysk netto/przychody ze sprzedaży 23,07% 22,17% 35,10% 38,14% 11,14% 1296,95% 1898,05%
               

Wskaźnik płynności bieżącej

2017

2016

 

2015

2014

2013

2012

2011

(current ratio)

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,95 1,39  1,32 1,72 3,51 11,58 2,09
               

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,54 0,54 0,45 0,23 0,17 0,13 0,23
               

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

zysk netto/aktywa ogółem 5,73% 7,41% 8,50% 22,42% 2,73% 10,29% 21,68%


liczba odwiedzin: 179457