Informacje finansowe

Orion Investment Facebooku

Skonsolidowane

WYBRANE DANE FINANSOWE

2017


2016

2015

2014

2013

2012

2011

(w tys.zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 28 787  25 662 23 802 30 536 4 023 6 992 28 520

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

10 288 6 268  7 713 10 566 371 1 175 6 662

Zysk (strata) brutto

8 954  6 080  7 587 10 558 279 1 070 6 440

Zysk (strata) netto

7 377 5 066  6 228 8 528 156 1 012 5 867

Aktywa razem

76 961 89 367  59 966 37 533 33 667 29 348 26 627

Aktywa obrotowe

75 752  87 732  58 385 35 832 32 050 28 111 20 861

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

40 138 56 113  28 651 9 785 14 356 9 640 8 183

Zobowiązania długoterminowe

17 126  45 426  13 128 4 853 9 259 2 691 4 356

Zobowiązania krótkoterminowe

23 012 10 687  15 523 4 932 5 097 6 949 3 827

Kapitał własny

36 822  33 253  31 315 27 748 19 312 19 708 20 444

Kapitał zakładowy

10 823  10 823  10 823    10 823    10 823    10 823    10 823   

Liczba akcji (szt.)

1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za dany rok)

 2,20

(przed splitem akcji)

 1,55 1,90 2,70 0,60 0,50 1,62

 

Jednostkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

 2017  2016

2015

2014

2013

2012

2011

(w tys.zł)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

20 661 25 648 14 070 22 894 6 447 197 307

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 678 4 320 333 4 691 563 -373 -221

Zysk (strata) brutto

6 497 6 417 5 043 9 619 891 2 988 6 566

Zysk (strata) netto

4 766 5 687 4 939 8 731 718 2 555 5 827

Aktywa razem

83 153 76 696 58 093 38 950 26 318 24 822 26 882

Aktywa obrotowe

24 054 20 864  17 328 9 926 6 718 6 264 4 004

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

44 522 41 160 26 287 9 067 4 517 3 198 6 060

Zobowiązania długoterminowe

19 304 26 199 13 117 3 298 2 604 2 657 4 141

Zobowiązania krótkoterminowe

25 218 14 961 13 170 5 769 1 913 541 1 919

Kapitał własny

38 631 35 536 31 806 29 883 21 801 21 624 20 822

Kapitał zakładowy

10 823 10 823 10 823 10 823 10 823 10 823 10 823

Liczba akcji (szt.)

1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312 1 082 312

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

2,20

(przed splitem akcji)

1,55 1,90 2,70 0,60 0,50 1,62
liczba odwiedzin: 178711