string(160) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(116) "Smarty error: [in metadata template line 9]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(129) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag: filter: none; (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(113) "Smarty error: [in metadata template line 19]: [plugin] unknown tag - '/literal' (core.load_plugins.php, line 198)" string(125) "Smarty error: [in metadata template line 19]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" string(231) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{* Add code here that should appear in the metadata section of all new pages * (Smarty_Compiler.class.php, line 447)" string(117) "Smarty error: [in metadata template line 29]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 591)" ' ', " ")) .'}' '', " ")) .'}'

Historia operacji na akcjach

Orion Investment Facebooku

 

1. Pierwsze notowanie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1285/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz F spółki ORION INVESTMENT S.A., z dniem 17 grudnia 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostało łącznie 1.082.312 akcji zwykłych na okaziciela spółki ORION INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym: 664.300 akcji serii A, 171.270 akcji serii B, 109.093 akcji serii C, 99.100 akcji serii D, 25.771 akcji serii E oraz 32.778 akcji serii F.

2. Podział akcji (tzw. split)

W dniu 02.05.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w przedmiocie wymiany (podziału) akcji Emitenta.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta postanowił określić dzień 8 maja 2018 r. jako dzień podziału 1.082.312 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście) akcji spółki Orion Investment S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), oznaczonych kodem PLORION00018, na 10.823.120 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji spółki Orion Investment S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3. Dywidenda

W roku 2012, ZWZA z dnia 22 maja 2012 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 1,62zł na 1 akcję to jest łącznie 1.753.345,44zł; Raport bieżący 16/2012

 

W roku 2013, ZWZA z dnia 25 czerwca 2013 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,50zł na 1 akcję to jest łącznie 541.156,20zł; Raport bieżący 23/2013

 

W roku 2014, ZWZA z dnia 25 czerwca 2014 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,60zł na 1 akcję to jest łącznie 649.387,20zł; Raport bieżący 13/2014

 

W roku 2015, ZWZA z dnia 1 czerwca 2015 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 2,70zł na 1 akcję to jest łącznie 2.922.242,40zł; Raport bieżący 26/2015

 

W roku 2016, ZWZA z dnia 16 czerwca 2016 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 1,90zł na 1 akcję to jest łącznie 2.056.392,80zł; Raport bieżący 11/2016

 

W roku 2017, ZWZA z dnia 20 czerwca 2017 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 1,55zł na 1 akcję to jest łącznie 1.677.583,60zł; Raport bieżący 5/2017

 

W roku 2018, ZWZA z dnia 21 czerwca 2018 roku uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,22zł na 1 akcję to jest łącznie 2.381.086,40zł; Raport bieżący 10/2018

 

4. Prawo poboru

Nie miało miejsca

5. Kolejne emisje akcji

Nie miały miejsca

6. Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Nie miały miejsca

7. Wezwania

Nie miały miejsca

8. Przymusowy wykup

Nie miał miejsca

liczba odwiedzin: 173740